Kontakt

Za poklady venkova

MAS Říčansko, o.p.s.

Olivova 224
25101 Říčany

tel.: 774 780 543      

e-mail: projekty2@ricansko.eu

web:https://mas.ricansko.eu/

IČO: 27599892